Austrija. 20km nuo Vienos. Atsisveikinam su mano darugu Johanesu, pas kurá praleidom 2,5 dienos.

atgal

toliau

á tituliná


D.K.